فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی- اخبار نشریه
راه‌اندازی پایگاه جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

در راستای توسعه تحقیقات جامعه شناختی پایگاه نشریه "مشارکت و توسعه اجتماعی" گروه علوم اجتماعی دانشگاه هرمزگان راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی پایگاه تسریع اطلاع‌رسانی عملکرد نشریه، گسترش خدمات‌رسانی به پژوهشگران رشته‌های مرتبط و ایجاد امکان برقراری ارتباط بین محققین این رشته بوده است .

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی:
http://jpsd.hormozgan.ac.ir/find-1.43.10.fa.html
برگشت به اصل مطلب