:: دوره 2، شماره 3 - ( 12-1395 ) ::
جلد 2 شماره 3 صفحات 27-49 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی نقش الگوی شهروندیاری در ارتقاء فرهنگ شهروندی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه‌های دولتی استان تهران)
علی سیف زاده* ، منصور حقیقتیان
چکیده:   (637 مشاهده)

امروزه در تمام جوامع شاهد تغییر و تحولات لحظه‌به‌لحظه‌ای هستیم که نهادهای مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را تحت تأثیر خود قرار داده است. در این میان الگوی شهروند یاری رویکردی نوینی است که می‌تواند سرآغازی بر حل بسیاری از چالش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست‌محیطی در کشور باشد. ازاین‌رو هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش الگوی شهروندیاری در ارتقاء فرهنگ شهروندی دانشجویان بود. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری را کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران که در سال تحصیلی 94- 93 در سه رشته علوم انسانی، علوم پایه و فنی و مهندسی مشغول به تحصیل بودند تشکیل داد (11962 N=). با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران تعداد 372 نفر به‌عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار تحقیق را دو پرسشنامه محقق ساخته الگوی شهروندی یاری و فرهنگ شهروندی تشکیل داد. پایایی هر دو پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد که برای پرسشنامه الگوی شهروندیاری ضریب 2/86/. و پرسشنامه فرهنگ شهروندی ضریب 2/88/. به دست آمد که هر دو ضریب به‌دست‌آمده نشان از همسانی درونی بالای گویه­ها بود. روایی هرکدام از پرسشنامه‌ها از طریق متخصصین به دست آمد. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از آن است که بین الگوی شهروندیاری با فرهنگ شهروندی دانشجویان و همچنین بین مؤلفه‌های مسئولیت فردی و اجتماعی، پایبندی به قوانین و عرف جامعه و مشارکت‌پذیری با فرهنگ شهروندی دانشجویان رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. سرانجام نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن بود که بعد مشارکت‌پذیری با ضریب بتای 36/. سهم معناداری در فرهنگ شهروندی دانشجویان دارد. 

واژه‌های کلیدی: الگوی شهروند یاری، رویکرد نوین، فرهنگ شهروندی
متن کامل [PDF 799 kb]   (423 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۰


XML     Printدوره 2، شماره 3 - ( 12-1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها